สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (Social Welfare for Elderly)

  • 0 ตอบ
  • 38 อ่าน
*

richbyprakun

  • **
  • 89
  • แฟรนไชส์ ธุรกิจประกันภัยครบวงจร
    • ดูรายละเอียด
    • Richbyprakun
สถาณการณ์ ผู้สูงอายุ ในไทย และ ทั่วโลก ปี 2564

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2562 มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 17.5 ของประชากรทั้งประเทศ

 

และตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จะมีคนไทยอายุถึง 60 ปี ปีละล้านคน และในปี 2576 จะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่การเกิดในปี 2562 มีจำนวนลดต่ำลงเหลือเพียง 6.1 แสนคน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (Social Welfare for Elderly) มาตลอด โดยดำเนินการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ อาทิ

อ่านเพิ่มเติม คลิก