ความรู้เรื่อง วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียน

  • 1 ตอบ
  • 88 อ่าน
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียน
[/b]

วิธีต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำให้ได้และควรทำให้ครบทุกข้อ แต่ไม่จำเป็นต้องไล่เรียงไปตามลำดับทีละข้อ จะทำข้อใดก่อนก็ได้ ขึ้นกับจังหวะ โอกาสและอารมณ์ของลูกค้า
  1. แนะนำตัว
  2.ขอโทษและแสดงความเห็นใจ
  3. วิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  4. ทบทวนข้อความเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันก่อนลงมือแก้ไข
  5. ตรวจสอบและแก้ไข
  6. ขอบคุณลูกค้าที่ให้คำแนะนำ และถามข้อร้องเรียนอื่นๆ
  7. ส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบ
  8. ป้องกันและพัฒนาบริการ
Cr.หนังสือรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ โดย ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ(ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์) และ อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร ซึ่งสามารถหาอ่านฟรีได้ที่ se-ed บุคทุกสาขา  หรือ สร้างประสบการณ์ตรงกับท่านอาจารย์ทั้ง 2ได้ที่ https://hipotraining.co.th/ หรือ https://www.dsmarttraining.com/ ที่นี่เรามีหลักสูตรให้ท่านเลือกมากมาย
 

สถาบันรับจัดอบรมสัมมนา  และ ที่ปรึกษา
ซึ่งประกอบด้วยหมวดหมู่ 5 หมวดหมู่หลัก
 1. หลักสูตร การบริการ (Serivce)
 2. หลักสูตร การขายและการตลาด (Sales and Marketing)
 3. หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร (Manager / Supervisor)
 4. หลักสูตร ความคิดและทักษะเฉพาะทางอื่นๆ  (Thinking and Other)
 5 หลักสูตร บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resourse)

สามารถดูหลักสูตรอบรมได้ที่
website : www.hipotraining.co.th หรือ www.dsmarttraining.com
โทร. 086-318-3151-2