ความรู้เรื่อง ทัศนคติ มุมมองและแนวคิดที่ถูกต้องเมื่อถูกลูกค้าร้องเรียน 1. ต้อ

  • 1 ตอบ
  • 108 อ่าน

ความรู้เรื่อง ทัศนคติ มุมมองและแนวคิดที่ถูกต้องเมื่อถูกลูกค้าร้องเรียน

  1. ต้องรับฟังมากกว่าพูด
  2. มีทัศนคติที่ดีต่อทั้งบริษัทและลูกค้า
  3. เห็นใจแต่ไม่ต้องเข้าข้าง
  4. มีจิตใจแห่งการบริการ(service mind) ไม่หงุดหงิดง่าย
  5. อย่าปฏิเสธการรับข้อร้องเรียน ยินดีรับข้อร้องเรียน
  6. มีทัศนคตที่จริงใจ มุ่งในการแก้ปัญหา
  7. อย่าตอบว่าความรับผิดชอบบริษัทมีแค่นี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบส่วนที่เหลือ
  8. แรงใจต้องไม่หมด

****คุณคงเข้าใจแล้วว่าพนักงานรับข้อร้องเรียนมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก ต้องทำหน้าที่ให้สมเป็นที่ปรึกษาที่ดี ลูกค้ามีทุกข์เขาจึงมาหาเรา หากเขาไม่มีทุกข์ ไม่มีปัญหา เขาย่อมไม่มาใหเราเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงอย่างแน่นอน

Cr. หนังสือรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ โดย ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ(ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์) และ อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ SE-ED Book ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สร้างประสบการณ์ตรงกับท่านอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้ที่ http://hipotraining.co.th/ หรือ https://www.dsmarttraining.com/ ที่นี่เรามีหลักสูตรให้ท่านเลือกมากมาย

สถาบันรับจัดอบรมสัมมนา  และ ที่ปรึกษา
ซึ่งประกอบด้วยหมวดหมู่ 5 หมวดหมู่หลัก
 1. หลักสูตร การบริการ (Serivce)
 2. หลักสูตร การขายและการตลาด (Sales and Marketing)
 3. หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร (Manager / Supervisor)
 4. หลักสูตร ความคิดและทักษะเฉพาะทางอื่นๆ  (Thinking and Other)
 5 หลักสูตร บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resourse)

สามารถดูหลักสูตรอบรมได้ที่
website : www.hipotraining.co.th หรือ www.dsmarttraining.com
โทร. 086-318-3151-2