%u0E40%u0E27%u0E47%u0E1A%u0E42%u0E2E%u0E2A%u0E15%u0E34%u0E49%u0E07 %u0E23%u0E30%u0E14%u0E31%u0E1A Cl

  • 2 ตอบ
  • 129 อ่าน
%u0E40%u0E27%u0E47%u0E1A%u0E42%u0E2E%u0E2A%u0E15%u0E34%u0E49%u0E07 %u0E23%u0E30%u0E14%u0E31%u0E1A Cl
« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2020, 04:08:32 PM »
Hosting %u0E23%u0E30%u0E14%u0E31%u0E1A Cloud %u0E23%u0E32%u0E04%u0E32%u0E16%u0E39%u0E01 Cloud VPS Server  Email Hosting %u0E44%u0E21%u0E48%u0E25%u0E48%u0E21 %u2714%u2714
%u0E40%u0E04%u0E23%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E07%u0E41%u0E23%u0E07 %u0E41%u0E1E%u0E01%u0E40%u0E01%u0E08%u0E42%u0E14%u0E19%u0E43%u0E08 %u0E0B%u0E31%u0E1E%u0E1E%u0E2D%u0E15%u0E44%u0E27 %u0E40%u0E0A%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E16%u0E37%u0E2D%u0E44%u0E14%u0E49 %u0E23%u0E32%u0E04%u0E32%u0E40%u0E01%u0E34%u0E19%u0E04%u0E38%u0E49%u0E21

%u0E1A%u0E23%u0E34%u0E01%u0E32%u0E23%u0E40%u0E0A%u0E48%u0E32%u0E42%u0E2E%u0E2A%u0E15%u0E34%u0E49%u0E07 (%u0E23%u0E31%u0E1A%u0E1F%u0E23%u0E35%u0E42%u0E14%u0E40%u0E21%u0E19 .com) %u0E40%u0E23%u0E34%u0E48%u0E21%u0E15%u0E49%u0E19%u0E40%u0E1E%u0E35%u0E22%u0E07 51 %u0E1A%u0E32%u0E17/%u0E40%u0E14%u0E37%u0E2D%u0E19 | Skyfast
%u0E1A%u0E23%u0E34%u0E29%u0E31%u0E17 %u0E2A%u0E01%u0E32%u0E22%u0E1F%u0E32%u0E2A%u0E15%u0E4C%u0E40%u0E2D%u0E47%u0E19%u0E40%u0E15%u0E2D%u0E23%u0E4C%u0E44%u0E1E%u0E23%u0E2A%u0E4C %u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14 (Skyfast.host) %u0E1A%u0E23%u0E34%u0E01%u0E32%u0E23%u0E08%u0E14%u0E42%u0E14%u0E40%u0E21%u0E19%u0E41%u0E25%u0E30%u0E43%u0E2B%u0E49%u0E1A%u0E23%u0E34%u0E01%u0E32%u0E23%u0E40%u0E27%u0E47%u0E1A%u0E42%u0E2E%u0E2A%u0E15%u0E34%u0E49%u0E07 Disk SSD 10 GB Bandwidth 50 GB/ %u0E40%u0E14%u0E37%u0E2D%u0E19  %u0E23%u0E2D%u0E07%u0E23%u0E31%u0E1A 1 %u0E42%u0E14%u0E40%u0E21%u0E19 Email 5 %u0E1A%u0E31%u0E0D%u0E0A%u0E35 %u0E14%u0E32%u0E15%u0E49%u0E32%u0E40%u0E1A%u0E2A 3 %u0E23%u0E30%u0E1A%u0E1A DirectAdminHosting | %u0E44%u0E17%u0E22 P1 %u0E23%u0E32%u0E04%u0E32 51 %u0E1A%u0E32%u0E17/%u0E40%u0E14%u0E37%u0E2D%u0E19

- Disk SSD 10 GB
- Bandwidth 50 GB/ %u0E40%u0E14%u0E37%u0E2D%u0E19
- %u0E23%u0E2D%u0E07%u0E23%u0E31%u0E1A 1 %u0E42%u0E14%u0E40%u0E21%u0E19
- Email 5 %u0E1A%u0E31%u0E0D%u0E0A%u0E35
- %u0E14%u0E32%u0E15%u0E49%u0E32%u0E40%u0E1A%u0E2A 3
- %u0E23%u0E30%u0E1A%u0E1A DirectAdmin


Hosting | %u0E44%u0E17%u0E22 P2 %u0E23%u0E32%u0E04%u0E32 69 %u0E1A%u0E32%u0E17/%u0E40%u0E14%u0E37%u0E2D%u0E19


- Disk SSD 15 GB
- Bandwidth %u0E44%u0E21%u0E48%u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14
- %u0E23%u0E2D%u0E07%u0E23%u0E31%u0E1A 1 %u0E42%u0E14%u0E40%u0E21%u0E19
- Email 10 %u0E1A%u0E31%u0E0D%u0E0A%u0E35
- %u0E14%u0E32%u0E15%u0E49%u0E32%u0E40%u0E1A%u0E2A 7
- %u0E23%u0E30%u0E1A%u0E1A DirectAdmin


Hosting | %u0E44%u0E17%u0E22 P3 %u0E23%u0E32%u0E04%u0E32 99 %u0E1A%u0E32%u0E17/%u0E40%u0E14%u0E37%u0E2D%u0E19


%u0E02%u0E32%u0E22%u0E14%u0E35%u0E17%u0E35%u0E48%u0E2A%u0E38%u0E14
- Disk SSD 20 GB
- Bandwidth %u0E44%u0E21%u0E48%u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14
- %u0E23%u0E2D%u0E07%u0E23%u0E31%u0E1A 1 %u0E42%u0E14%u0E40%u0E21%u0E19
- Email 10 %u0E1A%u0E31%u0E0D%u0E0A%u0E35
- %u0E14%u0E32%u0E15%u0E49%u0E32%u0E40%u0E1A%u0E2A %u0E44%u0E21%u0E48%u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14
- %u0E23%u0E30%u0E1A%u0E1A DirectAdmin


Hosting | %u0E44%u0E17%u0E22 P4 %u0E23%u0E32%u0E04%u0E32 120 %u0E1A%u0E32%u0E17/%u0E40%u0E14%u0E37%u0E2D%u0E19

- Disk SSD 30 GB
- Bandwidth %u0E44%u0E21%u0E48%u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14
- %u0E23%u0E2D%u0E07%u0E23%u0E31%u0E1A 5 %u0E42%u0E14%u0E40%u0E21%u0E19
- Email %u0E44%u0E21%u0E48%u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14
- %u0E14%u0E32%u0E15%u0E49%u0E32%u0E40%u0E1A%u0E2A %u0E44%u0E21%u0E48%u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14
- %u0E23%u0E30%u0E1A%u0E1A DirectAdmin

Hosting | %u0E44%u0E17%u0E22 ULTIMATE %u0E23%u0E32%u0E04%u0E32 250 %u0E1A%u0E32%u0E17/%u0E40%u0E14%u0E37%u0E2D%u0E19

- %u0E1F%u0E23%u0E35%u0E42%u0E14%u0E40%u0E21%u0E19 .com 1 %u0E42%u0E14%u0E40%u0E21%u0E19
- Disk SSD %u0E44%u0E21%u0E48%u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14
- Bandwidth %u0E44%u0E21%u0E48%u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14
- %u0E23%u0E2D%u0E07%u0E23%u0E31%u0E1A %u0E44%u0E21%u0E48%u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14 %u0E42%u0E14%u0E40%u0E21%u0E19
- Email %u0E44%u0E21%u0E48%u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14
- %u0E14%u0E32%u0E15%u0E49%u0E32%u0E40%u0E1A%u0E2A %u0E44%u0E21%u0E48%u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14
- %u0E23%u0E30%u0E1A%u0E1A DirectAdmin

1. Host%u0E23%u0E32%u0E04%u0E32%u0E16%u0E39%u0E01%u0E23%u0E32%u0E04%u0E32%u0E16%u0E39%u0E01%u0E21%u0E32%u0E01 %u0E02%u0E2D%u0E01%u0E30%u0E23%u0E31%u0E19%u0E15%u0E35%u0E27%u0E48%u0E32 %u0E04%u0E38%u0E13%u0E20%u0E32%u0E1E%u0E23%u0E32%u0E04%u0E32%u0E40%u0E01%u0E34%u0E19%u0E04%u0E38%u0E49%u0E21%u0E04%u0E23%u0E31%u0E1A
2. %u0E1A%u0E23%u0E34%u0E01%u0E32%u0E23%u0E0B%u0E31%u0E1E%u0E1E%u0E2D%u0E15%u0E15%u0E25%u0E2D%u0E14 24 %u0E0A%u0E21. %u0E1E%u0E23%u0E49%u0E2D%u0E21%u0E15%u0E2D%u0E1A%u0E01%u0E25%u0E31%u0E1A%u0E44%u0E27%u0E21%u0E32%u0E01 %u0E17%u0E31%u0E49%u0E07%u0E17%u0E32%u0E07%u0E2D%u0E35%u0E40%u0E21%u0E25%u0E25%u0E4C %u0E42%u0E17%u0E23%u0E28%u0E31%u0E1E%u0E17%u0E4C LINE %u0E2B%u0E23%u0E37%u0E2D Tikket
3. %u0E40%u0E0A%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E16%u0E37%u0E2D%u0E44%u0E14%u0E49 %u0E40%u0E19%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E07%u0E08%u0E32%u0E01%u0E17%u0E32%u0E07host%u0E44%u0E14%u0E49%u0E08%u0E14%u0E17%u0E30%u0E40%u0E1A%u0E35%u0E22%u0E19%u0E40%u0E1B%u0E47%u0E19%u0E1A%u0E23%u0E34%u0E29%u0E31%u0E17 %u0E44%u0E21%u0E48%u0E1B%u0E34%u0E14%u0E2B%u0E19%u0E35%u0E41%u0E19%u0E48%u0E19%u0E2D%u0E19
4. %u0E21%u0E35%u0E01%u0E32%u0E23%u0E2A%u0E33%u0E23%u0E2D%u0E07%u0E02%u0E49%u0E2D%u0E21%u0E39%u0E25%u0E02%u0E2D%u0E07%u0E25%u0E39%u0E01%u0E04%u0E49%u0E32%u0E43%u0E2B%u0E49%u0E17%u0E38%u0E01%u0E27%u0E31%u0E19%u0E15%u0E32%u0E21%u0E41%u0E1E%u0E01%u0E40%u0E01%u0E08
5. Network %u0E40%u0E0A%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E21%u0E15%u0E48%u0E2D%u0E23%u0E30%u0E1A%u0E1A%u0E40%u0E04%u0E23%u0E37%u0E2D%u0E02%u0E48%u0E32%u0E22%u0E42%u0E2E%u0E2A%u0E15%u0E34%u0E49%u0E07%u0E17%u0E31%u0E48%u0E27%u0E42%u0E25%u0E01 %u0E40%u0E23%u0E32%u0E21%u0E35%u0E10%u0E32%u0E19%u0E02%u0E49%u0E2D%u0E21%u0E39%u0E25%u0E2D%u0E22%u0E39%u0E48%u0E17%u0E35%u0E48%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E40%u0E17%u0E28 %u0E2A%u0E2B%u0E23%u0E31%u0E10 %u0E1B%u0E23%u0E30%u0E40%u0E17%u0E28%u0E15%u0E38%u0E23%u0E01%u0E35 %u0E1B%u0E23%u0E30%u0E40%u0E17%u0E28%u0E2D%u0E31%u0E07%u0E01%u0E24%u0E29 %u0E1B%u0E23%u0E30%u0E40%u0E17%u0E28%u0E2D%u0E34%u0E19%u0E40%u0E14%u0E35%u0E22
6. %u0E40%u0E04%u0E23%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E07%u0E40%u0E0B%u0E34%u0E1F%u0E40%u0E27%u0E2D%u0E23%u0E4C Web Hosting %u0E17%u0E35%u0E48%u0E21%u0E35%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E2A%u0E34%u0E17%u0E18%u0E34%u0E20%u0E32%u0E1E%u0E2A%u0E39%u0E07%u0E2A%u0E38%u0E14 %u0E44%u0E21%u0E48%u0E44%u0E14%u0E49%u0E41%u0E2D%u0E1A%u0E2D%u0E49%u0E32%u0E07%u0E40%u0E2D%u0E32%u0E40%u0E04%u0E23%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E07 PC %u0E21%u0E32%u0E43%u0E0A%u0E49%u0E17%u0E33%u0E42%u0E2E%u0E2A%u0E15%u0E4C%u0E41%u0E19%u0E48%u0E19%u0E2D%u0E19
7. %u0E43%u0E0A%u0E49%u0E23%u0E30%u0E1A%u0E1A%u0E08%u0E31%u0E14%u0E01%u0E32%u0E23 cPanel %u0E0B%u0E36%u0E48%u0E07%u0E40%u0E1B%u0E47%u0E19%u0E17%u0E35%u0E48%u0E19%u0E34%u0E22%u0E21%u0E43%u0E0A%u0E49%u0E01%u0E31%u0E19%u0E21%u0E32%u0E01%u0E17%u0E35%u0E48%u0E2A%u0E38%u0E14 %u0E21%u0E37%u0E2D%u0E43%u0E2B%u0E21%u0E48%u0E01%u0E47%u0E43%u0E0A%u0E49%u0E07%u0E32%u0E19%u0E44%u0E14%u0E49%u0E07%u0E48%u0E32%u0E22%u0E21%u0E32%u0E01
8. Hosting %u0E40%u0E1B%u0E34%u0E14%u0E43%u0E2B%u0E49%u0E1A%u0E23%u0E34%u0E01%u0E32%u0E23%u0E21%u0E32%u0E2D%u0E22%u0E48%u0E32%u0E07%u0E19%u0E49%u0E2D%u0E22 6 %u0E1B%u0E35 %u0E41%u0E25%u0E30%u0E1E%u0E23%u0E49%u0E2D%u0E21%u0E17%u0E35%u0E48%u0E08%u0E30%u0E1A%u0E23%u0E34%u0E01%u0E32%u0E23%u0E15%u0E48%u0E2D%u0E44%u0E1B%u0E2D%u0E22%u0E48%u0E32%u0E07%u0E22%u0E31%u0E48%u0E07%u0E22%u0E37%u0E19
9. %u0E23%u0E31%u0E1A%u0E1B%u0E23%u0E30%u0E01%u0E31%u0E19 Uptime 99 %
10.%u0E21%u0E35%u0E23%u0E30%u0E1A%u0E1A%u0E23%u0E31%u0E01%u0E29%u0E32%u0E04%u0E27%u0E32%u0E21%u0E1B%u0E25%u0E2D%u0E14%u0E20%u0E31%u0E22 Firewall
11. %u0E0A%u0E33%u0E23%u0E30%u0E40%u0E07%u0E34%u0E19%u0E2A%u0E30%u0E14%u0E27%u0E01%u0E2B%u0E25%u0E32%u0E22%u0E0A%u0E48%u0E2D%u0E07%u0E17%u0E32%u0E07%u0E40%u0E0A%u0E48%u0E19 %u0E18%u0E19%u0E32%u0E04%u0E32%u0E23%u0E01%u0E2A%u0E34%u0E01%u0E23%u0E44%u0E17%u0E22/PayPal&Credit Card / True money Wallet

%u0E1A%u0E23%u0E34%u0E01%u0E32%u0E23%u0E2D%u0E37%u0E48%u0E19%u0E46%u0E17%u0E35%u0E48%u0E40%u0E01%u0E35%u0E48%u0E22%u0E27%u0E02%u0E49%u0E2D%u0E07
%u0E08%u0E14%u0E42%u0E14%u0E40%u0E21%u0E19| %u0E40%u0E0A%u0E48%u0E32%u0E42%u0E2E%u0E2A%u0E15%u0E34%u0E49%u0E07| Cloud Hosting | VPS | %u0E15%u0E31%u0E27%u0E41%u0E17%u0E19%u0E08%u0E33%u0E2B%u0E19%u0E48%u0E32%u0E22%u0E42%u0E2E%u0E2A%u0E15%u0E34%u0E49%u0E07


%u0E15%u0E34%u0E14%u0E15%u0E48%u0E2D%u0E2A%u0E2D%u0E1A%u0E16%u0E32%u0E21
%u0E1A%u0E23%u0E34%u0E29%u0E31%u0E17 %u0E2A%u0E01%u0E32%u0E22%u0E1F%u0E32%u0E2A%u0E15%u0E4C%u0E40%u0E2D%u0E47%u0E19%u0E40%u0E15%u0E2D%u0E23%u0E4C%u0E44%u0E1E%u0E23%u0E2A%u0E4C %u0E08%u0E33%u0E01%u0E31%u0E14
Email : support@skyfast.host
Website : https://www.skyfast.host
Tel. 06-54413694 (Support | %u0E04%u0E38%u0E13%u0E2D%u0E32%u0E14%u0E31%u0E21)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 25, 2021, 08:44:44 PM โดย peedam »

Re: เว็บโฮสติ้ง ระดับ Cloud Hosting ราคาถูก ฟรี SSL Email Hosting ไม่ล่ม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2020, 09:17:16 AM »
บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จดโดเมน| เช่าโฮสติ้ง| Cloud Hosting | VPS | ตัวแทนจำหน่ายโฮสติ้ง


Skyfast Support - Customer Service
บริการโดย บริษัทสกายฟาสต์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
Website : https://skyfast.host
Line : @skyfast & Tel. : 098-6989579
ทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลขที่ 0945563000224


██ Skyfast.Host | จดทะเบียนถูกกฎหมาย |การันตี 7 ปีแห่งบริการเว็บโฮสติ้ง | พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง
██ Web Hosting | VPS Hosting | Reseller Hosting | Domain Name | Cloud Hosting | SSL Certificates
██ สำรองข้อมูลให้ทุกวัน | สะดวกชำระหลายช่องทาง ธนาคารกสิกรไทย/PayPal&Credit Card / True money Wallet
██ โทรศัพท์:09-869-89579 | Line: @skyfast| Email : support@skyfast.host

Re: เว็บโฮสติ้ง ระดับ Cloud Hosting ราคาถูก ฟรี SSL Email Hosting ไม่ล่ม
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2020, 02:09:03 PM »
CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server  ฟรีSSL Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔
เครื่องแรง แพกเกจโดนใจ ซัพพอตไว เชื่อถือได้ ราคาเกินคุ้ม

Website : www.skyfast.host

Hosting คืออะไร ?
Hosting ( Hosting, Web Hosting) คือ การให้บริการรับฝากเว็บไซต์ รูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้งานนั้นมีความต้องที่จะฝากเว็บไซต์ของตนเองไว้กับผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ (HSP: Hosting Service Provider) เพื่อให้เว็บไซต์ของตนเองนั้น ออนไลน์อยู่่บนโลกอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชม.

Hostingราคาถูก โดยที่ทางผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล อีเมล์ ฯลฯ ไว้ในเครื่องเซิฟเวอร์ หรือที่เรียกกันว่าเว็บเซิฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งเว็บเซิฟเวอร์จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้กับผู้ท่องอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้เช้าชมผ่านโดเมนเนม(เช่น www.skyfast.host) ได้ตลอดเวลา

โปรโมชั่นพิเศษ!!  พร้อมย้ายข้อมูลให้ฟรี

จุดแข็งของ Skyfast

1. Hostราคาถูกราคาถูกมาก ขอกะรันตีว่า คุณภาพราคาเกินคุ้มครับ
2. บริการซัพพอตตลอด 24 ชม. พร้อมตอบกลับไวมาก ทั้งทางอีเมลล์ โทรศัพท์ LINE หรือ Tikket
3. เชื่อถือได้ เนื่องจากทางhostได้จดทะเบียนเป็นบริษัท ไม่ปิดหนีแน่นอน
4. มีการสำรองข้อมูลของลูกค้าให้ทุกวันตามแพกเกจ
5. Network เชื่อมต่อระบบเครือข่ายโฮสติ้งทั่วโลก เรามีฐานข้อมูลอยู่ที่ประเทศ สหรัฐ ประเทศตุรกี ประเทศอังกฤษ ประเทศอินเดีย
6. เครื่องเซิฟเวอร์ Web Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ได้แอบอ้างเอาเครื่อง PC มาใช้ทำโฮสต์แน่นอน
7. ใช้ระบบจัดการ cPanel ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด มือใหม่ก็ใช้งานได้ง่ายมาก
8. Hosting เปิดให้บริการมาอย่างน้อย 6 ปี และพร้อมที่จะบริการต่อไปอย่างยั่งยืน
9. รับประกัน Uptime 99 %
10.มีระบบรักษาความปลอดภัย Firewall
11. ชำระเงินสะดวกหลายช่องทางเช่น ธนาคารกสิกรไทย/PayPal&Credit Card / True money Wallet

ฟรี! Free install CMS by Installatron สามารถ install CMS ได้เพียงไม่กี่คลิก
ฟรี! สำหรับการย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการอื่นมายัง Skyfast.host
ฟรี! ย้ายมาจากที่อื่น Free 1 เดือนแรก สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในบริการของเรา
สามารแจ้งขอใช้บริการที่ท่านถูกใจ แจ้งขอใช้บริการฟรี 1 เดือนได้ที่ Support@skyfast.host


ราคาเริ่มต้นเพียง 99 บาท เท่านั้น
ดูรายละเอียดได้ที่ -- >> https://skyfast.host/th/hosting-linux

บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จดโดเมน| เช่าโฮสติ้ง| Cloud Hosting | VPS | ตัวแทนจำหน่ายโฮสติ้ง


Skyfast Support - Customer Service
บริการโดย บริษัทสกายฟาสต์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
Website : https://skyfast.host
Line : @skyfast & Tel. : 098-6989579
ทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลขที่ 0945563000224


██ Skyfast.Host | จดทะเบียนถูกกฎหมาย |กะรันตี 7 ปีแห่งบริการเว็บโฮสติ้ง | พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง
██ Web Hosting | VPS Hosting | Reseller Hosting | Domain Name | Cloud Hosting | SSL Certificates
██ สำรองข้อมูลให้ทุกวัน | สะดวกชำระหลายช่องทาง ธนาคารกสิกรไทย/PayPal&Credit Card / True money Wallet
██ โทรศัพท์:09-869-89579 | Line: @skyfast| Email : support@skyfast.host