ความรู้เรื่อง การบริหารผู้รับข้อร้องเรียน

  • 0 ตอบ
  • 112 อ่าน
ความรู้เรื่อง การบริหารผู้รับข้อร้องเรียน

    1. มีเวลาหยุดให้พัก รับประทานขนม มีเพลงให้ฟัง มีโทรทัศน์ให้ดู
    2. ต้องให้กำลังใจเสมอ
    3. มีแนวทางการตอบคำถาม และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนให้พนักงาน
    4. จัดประชุมเพื่อปรับปรุงการรับข้อร้องเรียน
    5. มีเครื่องมือช่วยในการรับข้อร้องเรียน
    6. ผู้บริหารต้องทำตัวเป็นตัวอย่างในการจัดการกับข้อร้องเรียน
    7. มีนวม กระสอบทราย หรือหมอนเพื่อระบายอารมณ์
    8. แนะนำให้ไปทำในสิ่งที่ชอบ

Cr. หนังสือรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ โดย ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ(ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์) และ อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ SE-ED Book ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สร้างประสบการณ์ตรงกับท่านอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้ที่ http://hipotraining.co.th/  หรือ https://www.dsmarttraining.com/ ที่นี่เรามีหลักสูตรให้ท่านเลือกมากมาย